Maak van uw event een effectief communicatiemiddel!

Een event is nooit een doel op zich, het is een middel dat perfect kan werken mits het effectief wordt ingezet. Een event is effectief wanneer u erin geslaagd bent uw verhaal over te brengen op een aansprekende manier. Waarbij vooraf duidelijk is welke doelgroep u wilt bereiken, met welk doel en wat daarvoor ingezet moet worden >>

Adviespakket op maat

Met onze adviespakketten-op-maat krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden, de tijdsplanning en de kosten. Zo voorkomt u dat u veel geld uitgeeft aan een event waarmee uw doelen niet of slechts minimaal gehaald worden en ze zijn er voor elk budget!

Hoe pakt u dit het beste aan?

Een adviesaanvraag is altijd een goed idee. Wil je het gewenste effect bereiken dan is het heel belangrijk om van tevoren een aantal bepalende factoren helder te hebben. Toch is de ene situatie de andere niet. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een goed advies te komen. Met dit testje wordt binnen 1 minuut inzichtelijk welke route voor u het meest voor de hand ligt. Uiteraard is dit slechts een indicatie en bepaalt u de uiteindelijk te lopen route helemaal zelf.

Is het voor u een uitgemaakte zaak wat u wilt bereiken met dit event? Is daarover consensus binnen uw organisatie? Is het een eenduidig doel dat helder omschreven staat? Als u een van deze vragen met nee moet beantwoorden of wanneer u het niet zeker weet, kies dan voor ‘niet helder’

Het komt regelmatig voor dat de doelgroep te divers is om met één succesvol event te bereiken. De keuze voor de doelgroep waarop u zich met dit event richt is van cruciaal belang bij de totstandkoming van het plan. Is er sprake van één doelgroep die bovendien helder is gedefinieerd? Is er binnen uw onderneming consensus over de doelgroep voor dit event? Als u een van deze vragen met nee moet beantwoorden of wanneer u het niet zeker weet, kies dan voor ‘niet helder’

Zijn er al ideeën over de inhoud en vorm van dit event? Ga ervan uit dat deze ideeën alleen bruikbaar zijn als u bij doel en doelgroep ‘helder’ hebt aangegeven.

Is er in uw eigen organisatie ervaring met het organiseren van een event van dezelfde omvang als u nu voor ogen hebt? Zo ja, zijn deze mensen voldoende beschikbaar voor het uitvoeringstraject? Als u dit niet zeker weet kies dan voor ‘niet aanwezig’

Het komt regelmatig voor dat er meerdere belanghebbenden zijn. Dat betekent dat het niet alleen gaat om de belangen van uw eigen organisatie, maar dat er uiteindelijk een event moet staan waarbij ook die andere belangen gediend worden en elke betrokken partij zich serieus genomen voelt. In dat geval is het noodzakelijk deze partijen op het juiste moment bij het proces te betrekken.

NB. Een advies voor meerdere belanghebbenden komt meestal uit op route B.

Bij het organiseren van grote events komt de kracht van Carla bovendrijven: ze is rustig en tegelijkertijd daadkrachtig. Bovendien een fantastisch iemand om mee te werken. Ik heb veel van haar geleerd en genoten. Hopelijk nog eens!

– Arco van Doleweerd, Tear

Carla is een prettige persoon om mee samen te werken; ze is helder in haar stijl van leidinggeven, stelt duidelijke doelen en heeft gevoel voor interne en persoonlijke verhoudingen. Carla heeft zich laten zien als een integere persoonlijkheid waarmee t goed samenwerken is en waarop je kunt bouwen.

– Jolande Koole, Wilde Ganzen

Storyvents staat niet alleen garant voor een perfecte organisatie van onze events, maar maakt er bovendien een totaalbeleving van. Daardoor nemen bezoekers het thema of onderwerp van de dag niet alleen tot zich, ze erváren het in alle details. En ze raken niet alleen geïnspireerd, maar gaan oprecht blij naar huis omdat ze zo’n goede dag hebben gehad. Waarschijnlijk komt het ook door haar ervaring in de televisiewereld. Ze regisseert het hele event op zowel vorm als inhoud, en levert daardoor onze opdrachtgevers échte en unieke kwaliteit.

– Renze van den Noort, Dimence

We zijn diep onder de indruk van jullie professionele ondersteuning, de rust die jullie wisten te bewaren op stressvolle momenten, de zorg voor het detail en de voortdurende alertheid. Dank jullie wel!

– Sjaak van ‘t Kruis, PKN

Samenwerken met Carla brengt rust en overzicht. Haar inzicht, organisatietalent en manier van communiceren maken dat u met een gerust hart uw evenement of project aan haar kunt toevertrouwen. Van harte aanbevolen!

– Inge Wiersma, Future Fuels